ARBEID PÅGÅRFoto: Lorie Ballage

2 march - 5 july 2020

På grunn av koronaviruset  har våre planlagte utstillinger får våren 2020 blitt utsatt til 2021. I fravær av utstillingsaktivitet på Tag team Studio har vi i stedet tatt i bruk gallerirommene som prosjektrom. Under tittelen ”Arbeid pågår” har vi i perioden besøk av Lorie Ballage, Sandra Blichert, Morten Holmefjord, Renate Synnes Handal og Linda Øgaard.

Foto: Renate Synnes Handal

Foto: Linda Ødegård

https://www.mortenholmefjord.com
https://www.lorieballage.com
https://cargocollective.com/sandrablichert
https://www.logaard.no