Carl Martin Hansen

27.04 – 29.04.2012
Carl Martin Hansen arbeider med både 2- og 3- dimensjonale uttrykk gjennom tegning, skulptur, foto og romlige installasjoner. Arbeidene synliggjør drømmer, indre bilder og impulser. Uttrykkene spenner til sammen opp et visuelt og mentalt rom omkring den samme visjonen eller drømmen. Landskapet har vært en gjennomgående tråd gjennom arbeidene, men også slektskapet til musikk.

I tegneprosessen er intuisjonen og det ubevisste viktige elementer. Det abstrakte, rytmiske språket og det indre rommet i tegningene er det grunnleggende. Skulpturene i epoxy er et romlig motsvar til tegningene og fremstår som tynne, skarpe utsnitt av rom og tid. Hansen arbeider i en rekke materialer, hans nye utforskninger i marmor understreker nok et sterkt og aktivt forhold til rommet. Han er opptatt av et ”vibrerende rom”, som manifesterer seg i forskjellige uttrykksformer. Drømmen om landskapet. Figuren, kroppen, tid og bevegelse. Musikken.

Utstillingsåpning: Fredag 27. April kl 20.00

Åpningstider:

Lørdag 28. April: 12:00 – 18:00
Søndag 29. April: 12:00 – 18:00


Utstillingen står til og med søndag 29. April