Cato Løland
CLOSER TO WHITE

06.03 – 18.03.2012
I utstillingen på Tag Team viser Cato Løland eit utvalg nye arbeider hentet fra hans siste prosjekt Closer To White. Disse arbeidene er en tydelig videreføring av hans interesse for materialets potensialer og dets iboende egenskaper. Bruk av allerede eksisterende objekter og materialer står ofte i fokus i Lølands arbeider, gjerne satt i ein stedspesifikk kontekst.

Arbeidene i denne utstillingen har utgangspunkt i brukte tekstile materialer, funnet eller kjøpt på gjennbruksbutikker. Tekstilene er påført bleikemiddel for å viske bort og synligjøre det underliggende. Noe blir tilført, ikke for å bygge opp men for å bryte ned. Det handler altså om ein foringelsesprosess meir enn ein tradisjonell addisjonsprosess. Ved å utnytte potensialet i det som oppstår ved denne ,til tider langsomme, kjemiske prossessen tar Lølands arbeider form.

Ulike teknikker og påføringsmetoder med referanser til både maleriske, tekstile og fotorelaterte tradisjoner bygger opp arbeidene. Løland kombinerer tilfeldighetsprinsipper med strengere komponerte handlinger, slik får verkene både eit spontant og lekent preg. Tekstilet er jobbet med i ulike plan, både liggende direkte på gulvet og hengende på vegg, dermed har også overflatene fra de ulike rommene han til en hver tid har jobbet i påvirket arbeidene og satt spor.
Konstruksjonene som er bygget som base for monteringen i utstillingen er også eit resultat av hans utnyttelse av allerede brukte materialer, og består av restmaterialer fra Tag Teams verkstad og av funnet materialer fra byggeplassene i Damsgårdveien. Referansen er tydelige til de mange midlertidige og tilsynelatende unøyaktige konstruksjonene i nærområdet som bygges for å kun stå en dag eller to.

Cato Løland (f.1982) bur og arbeider i Bergen. Han gikk ut med master fra Kunsthøgskolen i Bergen 2009, og var med på å starte og drive visningsrommet Entrée fra 2009-2011. Han har bl.a deltatt på utstillinger ved Der Kunstverein Hamburg, Fotogalleriet og Visningsrommet USF. Han mottok Sparebanken Vest sitt kunstnerstipend i 2011, og har fra 2010-2012 jobbet periodevis som gjestelærer ved Kunstskolen i Bergen. Løland skal delta på prosjektet FLAGG, Entrée. 23 mars-29 april. Bergen Kjøtt, 14-30 sept.

Utstillingsåpning:

Fredag 16. Mars kl 20.00


Åpningstider:

Lørdag 17. Mars: 12:00 – 18:00
Søndag 18. Mars: 12:00 – 18:00


Utstillingen står til og med søndag 18. Mars