Gunnhild Torgsersen og Karen Gimle
STONE COLD
Du trodde kanskje dette

var alt.

Vi skal skru deg
ned gjennom deg selv;

du skal si det
steinene vet

på norsk.

-Tor Ulven

Samarbeide om å bygge opp grenser. Samarbeide om en stabilitet for at det ikke skal rase sammen. Men det man samarbeider om er å sperre av områder (for hverandre), man bygger opp noe som egentlig bør rives ned.

Gunnhild Torgersen and Karen Gimles arbeid tar utgangspunkt i en forskende dialog hvor de undersøker grenser og barrierer; fysisk, politisk og sosialt. Gjennom performative aksjoner med materialer som tre og stein bruker de gjenstandenes egen symbolikk og historie, med tanker om forfall og nedbrytning, både menneskelig, språklig og materielt. Til utstillingen Stone Cold på Tag Team utfører de en stedspesifikk
installasjon hvor fysisk krevende handlinger leder frem til en felles konstruksjon som avgrenser lokalet, der samholdet i arbeidet med konstruksjonen står i motsetning til den misantropiske betydningen av det å bygge grenser. I utstillingen interagerer deres enkelte skulpturelle og fotografiske arbeid med hverandre og diskuterer de konstruerte barrierenes funksjon og intensjon.


Gunnhild Torgsersen og Karen Gimle er begge utdannet ved Kunstakademiet i Malmö (2011). Torgersen bor og arbeider i Oslo, og har det siste året blant annet hatt en separatutstilling ved Mors Mössa i Göteborg og deltatt på Vårutstillingen på Fotogalleriet i Oslo. Gimle bor og arbeider i Oslo
og Berlin og har blandt annet stilt ut på Rummet, Fotogalleriet Format i Malmø, og på Lunds Konsthall i Lund.

Dette er deres første samarbeidsprosjekt.


Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd

///

To question building boundaries. Working together on making stability in order to avoid collapse. But what each one builds inevitably creates blockages. And so we build something that should be torn down.

Gunnhild Torgersen and Karen Gimle`s work is based on a dialog where they investigate borders and barriers; physical, political, and social. In performative actions they engage with materials such as wood and stones, using the items' own symbolism and history, thoughts of decay and decomposition both linguistic and material. In the exhibition Stone Cold at Tag Team they conduct a site-specific installation where physically demanding actions lead to a mutual structure that defines the venue and where the coherence of the work in construction is contrary to the misanthropic importance of building boundaries. In the exhibition their own sculptural and photographic works interact with each other and
throw into question the function and intention of the constructed barrier.


Gunnhild Torgersen and Karen Gimle both graduated from Malmö Art Academy 2011. Torgersen lives and works in Oslo, and her recent exhibitions includes a soloshow at Mors Mössa in Gothenburg and participation in the spring exhibition at Fotogalleriet, Oslo. Gimle lives and works in Oslo and Berlin, and her works has been shown at Rummet,Fotogalleriet Format Malmø and at Lunds Konsthall, Lund.

This is their first collaboration together.


Tag Team Studio utlyste tidliger i år en søkbar utstillingsplass. Det var hele 52 søkere til denne utstillingen og juryen valgte Gunnhild Torgersen og Karen Gimle. Juryen bestod av Steffen Håndlykken og Fredrik Værslev.

Utstillingsåpning:

Fredag 6. Desember kl 20:00


Åpningstider:

Fredag 6. des: 20:00 -
Lørdag 7. des: 12:00 - 17:00
Søndag 8. des: 12:00 - 17:00