Halvor Rønning

STOPWATCH, MAYONNAISE, BIBLE

09.12 – 16.12.2016I sin tekst Contemporary Art and Second-order Advertisement skriver den tyske filosofen Philipp Kleinmichel om hvordan mange av vår tids kunstnere interesserer seg for reklame, media og mote. Han bemerker at selv om dette emnet i kunsthistorisk perspektiv kan virke noe uttømt, er det i realiteten en ganske ny situasjon som granskes av kunstnere i dag. Kleinmichel peker på en velutdannet og etisk bevisst middelklasse som ikke bare gjennomskuer tradisjonelle markedsføringsknep, men som også forbinder dem med de mer og mer påtakelige konsekvensene av overforbruk og globalisering. Med denne innsikten følger en moralsk byrde, hevder han. Som verdensborgere kan de nemlig ikke unngå å bidra til det systemet de kritiserer, og dette resulterer i en uutholdelig følelse av medskyldighet.

Den komplekse rollen dagens konsument innehar, kan best synliggjøres gjennom kunstnerens estetiske analyse, skriver Kleinmichel videre. Og nettopp en form for estetisk analyse av reklamespråket, synes å være det Halvor Rønning befatter seg med i sitt kunstneriske virke. I collageaktige arbeider vikler han utklipp fra blader og aviser sammen med sine egne tegneriske malerier.

Arbeidene til Rønning reflekterer de ulike visuelle strategiene reklamebransjen bruker for å forføre oss. Vi kjenner igjen fotografier fra moteblader, som kjennetegnes av dype farger, dramatiske skygger og glatte, blanke overflater. Eller annonser med sterke farger og skrikende fonter, tilsynelatende hentet fra kulørt presse. De abstrakte elementene som Rønning tilfører det funnede materialet veksler mellom å etterligne, komplementere og forstyrre de figurative reklamebildene – han inntar en posisjon hvor han både imøtegår og imøtekommer materialet han analyserer.

Gjennom arbeidene sine innrømmer Rønning en dragning mot reklamebildene og det de forsøker å fortelle ham, samtidig som han fratar dem deres agenda ved å fjerne dem fra deres opprinnelige kontekst og gjøre dem om til kunstverk. Det tiltrekkende ved reklamens formspråk forsvinner imidlertid ikke i denne løsrivingsprosessen. Sensasjonalistiske overskrifter, vakre farger og intense blikk fortsetter å dra oss inn, men nå i bildeverdenen til Halvor Rønning.

Halvor Rønning (1984) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Akademie der bildenden Künste Wien (2012-14), Kunstakademiet i Oslo (2008-11) og Kunstskolen i Bergen (2003-05). Seneste utstillinger inkluderer ‘Jenny Say Qua’, Rogaland Kunstsenter, Stavanger; ‘Maleriets Letthet’, Kunstnerforbundet, Oslo; ‘Playtime’, 9800 S Sepulveda Blvd, Los Angeles; ‘Ratatouille’, Shanaynay, Paris; ‘New Needs’, Haus Wittman, Etsdorf/ Kemp; ‘Les nouvelles nouvelles libertés, accesorios especiales’, La Salle de Bains, Lyon og ‘Europe, Europe’, Astrup Fearnley Museet, Oslo. ’Stopwatch, Mayonnaise, Bible' er Rønnings mest omfattende soloutstilling til dags dato.

Kleinmichels tekst er kommisjonert av Halvor Rønning og Tag Team Studio i anledning Rønnings utstilling. Les teksten her.

Flere bilder fra utstillingen finnes her.

///

Tag Team Studio is proud to present Halvor Rønning as this year's Open Call-artist. Rønning, who is a graduate of art schools in Bergen, Oslo and Vienna, works mainly with abstract painting and figurative drawing that he integrates and compiles with elements of visual popular culture. Stopwatch, Mayonnaise, Bible is Rønning’s most comprehensive solo exhibition to date, and it includes paintings, drawings and sculptural work.

Rønning’s work reflects the different visual strategies that the advertising industry uses to seduce us. It often contains photographs from fashion magazines, characterized by deep colors, dramatic shadows and smooth, glossy surfaces, as well as yellow press ads with bright colors and dramatic headlines. The abstract elements that Rønning adds to the found material, alternates between mimicing, complementing and disrupting the figurative advertising images: He takes a position in which he both refutes and complies with the material he analyzes.

Halvor Rønning (1984) lives and works in Oslo. He is a graduate of Akademie der bildenden Künste Wien (2012-14), Oslo National Acedemy of the Arts (2008-11) and Bergen School of Art (2003-05). Recent exhibitions includes ‘Jenny Say Qua’, Rogaland Art Center, Stavanger; ‘Maleriets Letthet’, Kunstnerforbundet, Oslo; ‘Playtime’, 9800 S Sepulveda Blvd, Los Angeles; ‘Ratatouille’, Shanaynay, Paris; ‘New Needs’, Haus Wittman, Etsdorf/ Kemp; ‘Les nouvelles nouvelles libertés, accesorios especiales’, La Salle de Bains, Lyon og ‘Europe, Europe’, Astrup Fearnley Museet, Oslo.

Contemporary Art and Second-Order Advertisement is a short but compact text written by Berlin-based philosopher Philipp Kleinmichel. This text is comissioned by Halvor Rønning and Tag Team Studio, on the occation of Rønning’s exhibition at Tag Team. It will be published as part of a fanzine on Halvor Rønning, in connection to the project Tag Team Texts. You can also read it here.

More photos of the exhibition here.