Ingrid Skåland Erisken
SØKERØYET

16.02 – 04.03.2018


Photos: Thor Brødreskift


2018 er et samarbeidsår for Tag Team Studio. Vi startet utstillingsvåren sammen med Galleri Fisk, et studentdrevet utstillingssted tilknyttet KMD, som hvert år viser et stort spekter av studentprosjekter. Før julen 2017 fikk Tag Team innpass til Galleri Fisk sin søkermasse, og sammen har vi valgt ut og invitert Ingrid Skåland Eriksen, masterstudent ved KMD, til å holde sin utstilling hos oss i Møllendalsveien.

Fisks lokaler i Kong Oscars gate brukes ofte til utprøving av ideer og ferskt kunstnerisk materiale, og demonstrerer slik at en utstilling ikke alltid trenger å representere et "ferdig resultat" eller endepunktet av en kunstnerisk prosess. Den holdningen ønsket også Tag Team å videreføre under dette samarbeidet.

Skåland Eriksen har bakgrunn fra tekstil, men i masterprosjektet sitt utforsker hun et medium som er helt nytt for henne, nemlig det analoge fotografiet. Utstillingen på Tag Team viser til Skåland Eriksens undersøkelser av bestefarens fotoalbum, og i en forlengelse av det hennes dypdykk i hans liv og virke. Under en reise til bestefarens hjemtrakter har Skåland Eriksen selv fotografert motiver bestefaren var opptatt av, med hans gamle, halvautomatiske Minolta-kamera.

Albumfotografiet er et format som på én side er gjenkjennbart og inkluderende for betrakteren. Et kort øyekast er ofte alt som trengs for å gi oss en fornemmelse av miljøet denne typen bilde har oppstått i. Hver generasjons albumfotografi har sitt visuelle særpreg, sine tidstypiske kjennetegn som gjenspeiles i motivvalg og i det fototekniske. På den annen side er albumfotografier introverte objekter, som for de innvidde refererer til helt spesifikke situasjoner, eller er knyttet til dypt personlige historier. Denne introvertheten er en av utfordringene Skåland Eriksen står ovenfor, når hun tar med både bestefarens og sine egne bilder inn i gallerirommet.

I Søkerøyet presenteres en installasjon satt sammen av det fotografiske materialet Skåland Eriksen har jobbet med så langt. I tillegg vil kunstneren lese opp selvskrevne tekster, hver søndag klokken 13. Flere av tekstene blir til underveis i utstillingsperioden, og de omhandler spesifikt de utstilte fotografiene. Den som får med seg alle opplesningene, vil få god innsikt i Skåland Eriksens masterprosjekt som helhet – og tilgang til noen av de historiene som albumbildene referer til.

Ingrid Skåland Eriksen (1982) er født og oppvokst i Lunde i Telemark. Eriksen er for tiden masterstudent i kunst ved KMD, Universitetet i Bergen, og har fra før en bachelor i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har tekstilbakgrunn og utdannelse fra TEKO senter i Danmark, Folkeuniversitetet i Oslo, Folkekunst og folkekultur ved Høgskolen i Telemark og MOME universitet, Budapest. I 2011 mottok hun Telemark Fylkeskommunes arbeids- og utviklingsstipend for å studere vevteknikk i India.


///


Through a collaboration with the student-run Galleri Fisk, Tag Team Studio presents 'Søkerøyet', an exhibition by Ingrid Skåland Eriksen. Skåland Eriksen studies art at KMD in Bergen, and her solo show consists of work from her master's project, which is still in development. She focuses mainly on material-oriented processes, and has a background from textiles. In this project, however, she engages with analogue photography, inspired by her grandfathers photo albums.

Each Sunday at 1pm, throughout the show, there will be a reading where the artist performs texts about the exhibited photographs.