Johanne Hestvold
OLO AO OooO

13.03 – 29.03.2015

I psykologien skilles det mellom verbal og visuell tenkning. Den verbale tenkningen er hurtig, lineær og resonerende, mens den visuelle tenkningen er langsom og ikke-lineær. Den tillater oss å ha parallelle, ofte motstridende tanker. Gjennom sin kunstneriske prosess ønsker Hestvold å skape distanse til et argumenterende og setningsbyggende språk. Hvert arbeid har en iboende søken etter intern logikk, både i seg selv , men også i relasjon til sine omgivelser. Objektene blir til som collager av gjenkjennelige fragmenter som knyttes sammen gjennom assosiasjoner og subjektive sprang.

I arbeidene som stilles ut på Tag Team Studio har Hestvold tatt utgangspunkt i mønsterblader til produksjon av klær. Arbeidenes titler referer til konkret poesi og forholder seg til verkene som egennavn snarere enn mening. De er lyder og form. På en hjelpeløs, umulig måte forsøker de å være symmetriske med arbeidene de navngir.


Johanne Hestvold (f.1988) bor og arbeider i Oslo. Hun ble uteksaminert med BA fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen i 2013. I tillegg til diverse gruppeutstillinger har hun hatt separatutstillinger på LYNX (Oslo), Trafo Kunsthall (Asker) og Galleri Fisk (Bergen). For tiden er hun aktuell med verk i utstillingen "NN-A NN-A NN-A" på Astrup Fearnley Museet. Kommende prosjekter inkluderer "Hestvold, Stamrud, Wyller" Tag Team (Berlin) i april 2015, og "Skulpturbiennalen 2015" på Vigeland-museet.


Utstillingsåpning:
Fredag 13. mars kl 19:00

Åpningstider:
Lørdag kl 12:00 - 17:00
Søndag kl 12:00 - 17:00

Mandag - fredag: Åpent etter avtale
Utstillingen står til 29. mars