Kobie Nel
OF HER FACE
I HAVE ONLY A FEELING THAT IT APPEARED HEAVY


03.03 – 19.03.2017
Kobie Nel ble uteksaminert fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen våren 2016. I sitt masterprosjekt undersøkte hun den mystiske saken om den fremdeles uidentifiserte Isdalskvinnen, som ble funnet død i Isdalen i 1970. I dag ligger kroppen til kvinnen begravet på kirkegården i Møllendalsveien. Dødsfallet hennes har imidlertid blitt viet ny interesse i norske medier den siste tiden, og identifiseringen av Isdalskvinnen er nå gjenopptatt. Med ferskt materiale som ytterligere drivkraft for prosjektet, vil Nels utstilling på Tag Team vise fortsettelsen av arbeidet hun påbegynte under sine masterstudier. Resultatet består av både bildeverk, skulptur og installasjon.


Nels interesse for saken om Isdalskvinnen handler til dels om at hun er opptatt av skillet mellom fakta og fiksjon, av eventyret og sagnet, og av det mystiske. Hun dras dessuten mot å ta rollen som etterforsker, i det kunstneriske virket sitt. Kanskje har dette med hennes egen bakgrunn å gjøre. Nels far ble skutt og drept i Sør-Afrika, i en drapssak som aldri ble oppklart. Det personlige engasjementet hun har i saken kommer glimtvis til syne i arbeidene hennes, som ømme, til og med sentimentale gester. I kontrast til dette har utstillingen et rent, nesten polert uttrykk. Kanskje har noe av det sensasjonalistiske ved Isdalskvinne-saken smittet over i formspråket til Nel, som domineres av neon, pastellfarger og gull.

Nel interagerer på ulike måter med de visuelle sporene etter Isdalskvinnen: fantombildene, pressebildene, og fotografiene fra politiets arkiv. Svarthvitt-dokumentasjonen av Isdalskvinnens tenner, for eksempel, har Nel skannet og blåst opp til store, vakre men samtidig groteske fototrykk. Bildene er slurvete fargelagt i Photoshop: gjennom en tilsynelatende impulsiv gest har hun tilbakeført gullfargen i kronene på kvinnens jeksler. Disse, og flere av arbeidene til Nel kan sees som forsøk på å hente Isdalskvinnen frem fra arkivet og inn i virkeligheten. Noen av verkene kan også lese som en kontemplasjon over hvordan historier oppbevares i gjenstander. Historiene om Isdalskvinnen blir i stor grad hentet ut fra materiale som endres og brytes ned over tid. Mange av fotografiene, fra politiets arkiver og fra pressen, er forsøk på å konservere dette materialet. Men gjennom arbeidet til Nel forstår vi at også fotografier eroderer, når de gjennom reproduksjon gradvis fjernes fra sitt opphav.

Kobie Nel (f. 1984, Sør-Afrika) har en bachelor i foto fra The Royal Melbourne Institute of Technology i Australia, og en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. I dag bor og jobber Nel i Bergen, med studioplass på Flaggfabrikken i Møllendalsveien. 'Of her face I only have the feeling that it appeared heavy' er hennes mest omfattende soloutstilling så langt.

///

Kobie Nel (b.1984, South Africa) lives and works in Bergen, Norway. She completed her BA
in Photography at the Royal Melbourne Institute of Technology (2011) in Australia and obtained a MFA at the Bergen Academy of Art and Design (2016) in Norway. Nel’s practice involves extensive research, guided by an interest in the construction and performativity of identity. For the exhibition at Tag Team, she presents the results of her investigation of the “Isdal Woman”, which she started in 2014. The Isdal Woman was found dead in an abandoned valley in Bergen, Norway in 1970, her body burned beyond recognition. The police found that the woman had nine different identities, all fake. The mysterious case was never solved, and the Isdal Woman's real identity was never established. Recently, Norwegian media has taken new interest in the case, and it is currently being reinvestigated.