Lars Skjelbreia
AND I BECAME THE TREE, TOUCHING MYSELF

18.02 – 20.02.2011

Lars Skjelbreia har interesse for romlige konstruksjoner, både som fysiske gjenstander og som animasjon/video. Arbeiden basererseg på en undersøkelse og utfoldelse av natur, organiske materialer og selvorganiserende strukturer inspirerer konstruksjonenesom blir produsert. Hantar ofte i brukalminnelige materialer og uttrykk som vris og vendes påtil de aktiviserer et nytt plan i segselv, portalertil underliggende abstrakte riker. Skjelbreia prøver å skape verktøy i det se og sanse detordinære på uordinære måter, introdusere helhetlige perspektiv som går forbi det umiddelbare arbeidet.

I denneutstillingen presenteres både nye og tidligere videoarbeider av Lars Skjelbreia. De er alle en del av en pågående fascinasjon fortre, ogbestår av en serie animasjoner som utforsker visuelle effekter gjennom ulike teknikker. Treet presenteres gjennom et perspektiv som vi ikke kan oppleve direkte, tid og rom komprimeres til levende bilder som gir et unikt innblikk i et ellers alminnelig materiale.

Skjelbreia
er utdannet med Mastergrad ikunst fra Trondheim Kunstakademi i 2009. Han har tidligere stilt ut på Galleri Gyllenhæð i Reykjavik, Galleri Blunk ogGalleriPlussMinus . I tillegg har han deltatt på en rekke gruppeutstillinger og deltatt på filmvisninger blant annet under Los Angeles Film Festival og Music Video Festival i St. Petersburg.


Utstillingsåpning:

Fredag 18. Februar kl 20.00


Åpningstider:

Lørdag 19. Februar: 12:00 – 18:00
Søndag 20. Februar: 12:00 – 18:00


Utstillingen står til og med søndag 20. Februar