Liv Tandrevold Eriksen
RØD OVER ROSA (BLÅ)

04.12 – 13.12.2015Photos: Thor Brødreskift

Kunstnerskapet til Liv Tandrevold Eriksen synes å være drevet fremover av en dyptgående interesse for tegnemediet. Til sin utstilling på Tag Team Studio, viser hun arbeider som utfordrer selve definisjonen av tegning. I en bildeserie som kanskje best beskrives som ”tegnede malerier”, ser vi lag på lag av transparente linjer i utvannet vinylfarge. De overlapper hverandre i komposisjoner som tidvis er kaotiske, tidvis systematiske, men alltid balanserte. Formene i bildet veksler mellom å gi assosiasjoner til den tegnede streken, det malte penselstrøket, og noe som er nytt av vår tid: den digitale, fingermalte linjen som dannes mot en trykkskjerm.

I de tegnede maleriene er den kunstneriske prosessen blottstilt. Hver linje som er påført lerretet er synlig for oss, for de overlappende formene fremhever hverandre mer enn de dekker over. Transparens er på flere måter et nøkkelord for bildene som vises i Rød over rosa (blå). Tandrevold Eriksen har i senere tid valgt å hoppe over et forberedende skissestadie – det vil si, hun flytter det inn i selve bildet. I stedet for å betrakte det utstilte verket som et sluttprodukt av en lang rekke utprøvinger, kan bildene som stilles ut sees som resultater av hverandre.

Også skulpturelle arbeider er en del av Tandrevold Eriksens virke. På Tag Team vises fire frittstående papirskulpturer farget med blekk, disse speiler de tegnede malerienes fargepalett. En spenning oppstår mellom lettheten i materialet og formen papiret gis: skulpturene kan se ut som steinblokker, stablet i høyden. Slik bryter kunstneren med ideen om skulptur som noe massivt, tungt og solid. De hule papirformene vi møter i Rød over rosa (blå), balanserer over hverandre, snarere enn å trekkes mot gulvet.
Det er mulig å forestille seg at papirskulpturene er midlertidige modeller, for arbeider som på sikt skal hugges ut eller støpes i mer stabil, varig form. Likefullt må de, plassert i gallerirommet, betraktes som fullverdige, ferdige kunstverk. Dermed oppløses skillet mellom skisse og endelig verk, i skulpturarbeidene så vel som i de tegnede maleriene til Tandrevold Eriksen.

Liv Tandrevold Eriksen (1976) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun tok sin mastergrad ved institutt for farge. Tandrevold Eriksen har det siste året vært aktuell med separatstillingen ’Pelikan’ ved Galleri TM51 og gruppeutstillingen ’Hvordan lage en hage’ ved Stavanger Kunstmuseum. Tidligere har hun hatt separatutstillinger ved Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening og Galleri Gann. Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Statens Kunstråd i Sverige, og har i tillegg gjort en rekke utsmykkinger.
Utstillingen ’Rød over rosa (blå)’ er resultatet av Tag Teams ’Open Call’ for 2015. Tandrevold Eriksen ble valgt ut blant 100 søkere, av en ekstern jury.