Magnhild Øen Nordahl
VELKOMMEN TIL DAMSGÅRDSSUNDET

10.12 – 12.12.2010
Magnhild Øen Nordahl arbeider på en uvanlig spennende prosessuell måte mellom kunst og arkitektur, med referanser til 60 talls minimalisme, Donald Judd og Le Corbusiers arkitektur. Magnhild har utviklet en spennende metodikk og arbeider i tett dialog med omgivelsenes proporsjoner og restriksjoner.


Magnhild har arbeidet med et nytt prosjekt spesielt for Tag Team Studio. Dette prosjektet er knyttet opp mot temaer i forhold til de store forandringene som nå skjer i Damsgårdssundet. Her har det i lang tid vært et industriområde som nå forvandles til et nytt stort boligområde, den nye bydelen. I slike områder som transformeres fra et industriområde til nye formål, har kunstnere, musikere og lignende yrkesgrupper alltid funnet seg til rette gjennom gunstige leieforhold i bygninger klare for kondemnering. Denne yrkesrgruppen ser på mulighetene som oppstår i et slikt tilfelle og forholder seg til omgivelsene med en helt annen innfalsvinkel en lokale utbyggere.

Denne utstillingen består av skulpturer og en videoprojeksjon som viser noen som skater ved Puddefjordsbroen i Damsgårdssundet. En skater forholder seg, i likhet med kunstfeltet, annerledes en folk flest til elementer og objekter i byrommet. Eller som kunstnerens selv sier:
En benk er ikkje en benk, men en curb å skate på for en som på en fysisk måte har lært å kjenne gjenstanden sin størrelse, form, komposisjon, balanse, overflate og rytme. Denne fysiske kunnskapen om objektet sammen med en egendefinering av objektet sin funksjon, har for meg mange likheter med det å jobbe med skulptur.

Utstillingsåpning:

Fredag 10. Desember kl 20:00


Åpningstider:

Lørdag 11. Desember: 12:00 – 18:00
Søndag 12. Desember: 12:00 – 18:00


Utstillingen står til og med søndag 12. Desember