Malin Gabriella Nordin
LOLIS LOLIMA

11.03. – 27.03.2016

Malin Gabriella Nordin beskriver sin egen kunstneriske prosess som en form for samtale med materialene hun jobber med. Noen ganger kan en bestemt følelse danne utgangspunktet for en slik samtale, men det viktigste for Nordin synes å være det nye som oppstår i dialogen mellom kunstner og materiale. Arbeidet hennes preges av nysgjerrighet, skapertrang og intuitivitet, og man kan forestille seg at at samtalene i studioet hennes i Stockholm ofte starter med spørsmålet: ”hva hender om jeg gjør dette”?


Materialene Nordin bruker, varieres stadig. Hun eksperimenterer blant annet med blekk, hurtigtørkende maling, gips, lerret, silke, tre og papir av ulikt slag. Blir hun for trygg på en teknikk, beveger hun seg videre til nye utprøvinger.

De ferdige kunstverkene til Nordin er velkomponerte og forførende, med spennende overflater og underlige, abstrakte former og mønstre. Det mest iøynefallende ved dem er allikevel hvor dristig men treffsikker Nordin er i bruken av farge. Flere av verkene hennes kan defineres som collager, og består av biter satt sammen til en helhet. Collagens lagvise oppbygning og den skarpe klippekanten fra saks mot papir går igjen, også i enkelte av Nordins skulpturelle arbeider. Allikevel er ingenting helt glatt eller beint, i Nordins univers. Linjene er bølgende, fargene glir ofte inn i hverandre, papiret krøller seg og stoffet er skrukkete.

Når Nordin forteller om arbeidet sitt, kan man nesten få inntrykk av at materialet hun jobber med har sitt eget vesen og sin egen vilje. I tekster skrevet om kunstnerskapet hennes vektlegges ofte verkenes fysiske tilstedeværelse i møtet med tilskueren, som om også disse er selvstendige vesener. Og kanskje er det nettopp slik det er mest hensiktsmessig å møte kunstverkene til Nordin – heller enn bilder som trenger å tolkes, er de skikkelser vi kan utforske tilstedeværelsen av.

Malin Gabriella Nordin (1988) er utdannet som kunstner ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, hvor hun fullførte sin bachelorgrad i 2013. Allerede i studietiden ble Nordins arbeider stilt ut ved en rekke visningssteder, både nasjonalt og internasjonalt. Utstillinger fra 2015 inkluderer blant annet 'Horizone Come Closer' ved Gallery Steinsland Berliner i Stockholm, 'Imago Mundi: Map of the New Art’ på Fondazione Giorgio Cini, Venezia og 'No Matter New Matter' på Ed Varie, New York.