Marco Bruzzone
SPRUDEL SPASS & WURST TOSSING

14.11.2013


Photos: Bent René Synnevåg


You´re invited to take a breath and get rid of stress and gravity in a cloak-room-painting-exhibition before experiencing the heavy and gloomy air of a hidden sneakersausage cantine. The Exhbition include a video by Karl Holmqvist, a text by Dieter Roelstraete, and a full functioning tequila-slammer bar. DJ T4RIQ will perform at the afterparty.

https://soundcloud.com/tarik-hindic
http://almanacprojects.com/marcobruzzone

Bruzzone arbeid spenner over et vidt spekter av medier, og selv om en viss formell lettehet og forkjærlighet for flyktige bevegelser erter ut viktigheten av humor i hans praksis (den mest forræderske av estetiske kategorier), er mye av hans arbeid likevel godt forankret i en presis oppfatning av forskning på de ulike koder, skjemaer og prosesser som støtter opp under en bestemt felles kulturhistorie. Til utstillingen “Sprudel Spass & Wurst Tossing” på Tagteam vil kunstneren invitere publikum til å ta en pust i bakken og kvitte seg med stress og tyngdekraft i hans garderobe-maleri-utstilling før man opplever den tynge og dystre luften av hans skjulte sneakerpølsekantine.

Bruzzone’s work encompasses a wide range of media, and although a certain formal lightness of touch and predilection for ephemeral gestures teases out the importance of humor in his practice (that most treacherous of aesthetic categories), much of his work is nonetheless firmly rooted in a precise notion of research into the various codes, forms and processes that buttress a certain shared cultural history. For the exhibition “Sprudel Spass & Wurst Tossing” at Tagteam the artist will invite the spectators to take a breath and get rid of their stress and gravity in his kloak-room-painting-exhibition before experiencing the heavy and gloomy air of his hidden sneakersausage cantine.

Utstillingsåpning:

Torsdag 14. November kl 20:00


Åpningstider:

Fredag 15. nov: 12:00 - 17:00
Lørdag 16. nov: 12:00 - 17:00
Søndag 17. nov: 12:00 - 17:00

Lørdag 23. nov: 12:00 - 17:00
Søndag 24. nov: 12:00 - 17:00