Marthe Elise Stramrud

24.10.2014


Photos: Marthe Elise Stramrud


Åpning av soloutstilling med Marthe Elise Stramrud

Opening of solo show with Marthe Elise Stramrud


Marthe Elise Stramrud jobber med skulpturelle komposisjoner av ulike objekter med referanser til blant annet maleri og fotografi. Arbeidene manifesterer seg enten som fotografi, skulptur eller installasjon og kan sees på som en hyllest til poesien i hverdagen ved at hun tar et knippe gjenstander bort fra sin tiltenkte kontekst som til slutt blir fotografert eller på andre måter stilt ut som nye skulpturelle enheter. Det handler blant annet om å tenke, se og behandle ting – objekter eller annet – på en ukonvensjonell måte. Ofte oppstår det en relasjon mellom gjenstandene, og i denne relasjonen ligger det et poetisk potensial. Arbeidene fungerer på så måte som visuell poesi i tillegg til at de inneholder en større historie om diskusjonen mellom skulptur, objekt og fotografi og hvordan grensene mellom disse kan åpnes og flyttes.


Marthe Elise Stramrud’s work revolves around sculptural compositions of everyday objects with references to both photography and painting. The work manifests itself either as photography, sculpture or installation and can be seen as a tribute to the poetry of everyday life. Isolated from their intended real and domestic context, Stramrud hopes that her work inspire a profound reflection on how we construct and perceive the world around us. In addition to be actual visual poetry Stramrud’s work are also to be considered as arguments in a discussion of the relationship between sculpture, object and photography, and how the boundaries between these can be opened up.


Stramrud (f. 1984) har en bachelorgrad i fotografi fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og også bakgrunn fra Högskolan för fotografi i Göteborg. I løpet av 2013 og 2014 har hun hatt separatutstillinger på Fotogalleriet, MELK, Kunsthall Stavanger og Kristiansand Kunsthall. Hun har også deltatt ved flere gruppeutstillinger som bl.a. fjorårets Turn Turtle ved Podium og Motlys ved OSL Contemporary samt årets Time Place Light Smell på Plattform Stockholm og A Trustful Invitation på UNSEEN i Amsterdam.

Utstillingsåpning:
Fredag 24. Oktober kl 20:00 - 23:00

Åpningstider:
Lørdag kl 12:00 - 17:00
Søndag kl 12:00 - 17:00