NABOLAG

21.09. – 07.10.2012
Med Dino Dikic og Jørund Hannevold, Arne Rygg, Johan Sandborg, Kari Storø, Semund Svelle, Muskelpust og Ytter Kuratert av Tag Team Studio og Espen Johansen

Danmarksplass og Solheimsviken har en flertydig identitet som følge av en rik historie og en rekke karakteristiske særtrekk. Moderate solforhold skaper sosiale og økonomiske ringvirkninger, men området er like fullt en levende og dynamisk bydel. Utopiske boligutbyggere skildrer en fremtidsrettet bydel for morgendagen, mens miljøpolitikere forarges over giftlokket som tidvis legger seg over området og gjør Danmarksplass til et av de mest forurensede stedene i Europa. Her har Tag-Team drevet visningsrom i to år, og samtidig som Tag-Team flytter fra Damsgårdsveien til Møllendalsveien arrangeres et siste prosjekt forankret i dette nabolaget.

De utvalgte kunstnerne arbeider forskjellig, og gjennom ulike tilnærmingsmåter aktiveres byrommet og lokaler i nærområdet,for slik å skape en dialog med beboere og forbipasserende. Med nabolag som et nøkkelbegrep for prosjektet ønsker vi å undersøke både konkret det geografiske området men også mer generelt hva begrepet nabolag egentlig viser til.
Under den offisielle åpningen i Solheimsgaten 10, vil det strømmes lyd og bilde over ytter.no fra en annen utstillingsåpning i Nabolaget: Ekvinoktium

Mer informasjon om Ekvinoktium (pdf)


Last ned KATALOG.

Utstillingsåpning: 21. september. 19.00
Åpningstider: mandag - søndag kl 12:00 – 17:00


Last ned kart med plassering for kunstprosjektene: MAP pdf
Prosjektet har base i Solheimsgaten 10 ved Danmarksplass

Tekst av Tove Kårstad Haugsbø:
Det Jævla Krysset

Mer informasjon om NABOLAG (pdf)