Nora Adwan, Kjersti Sundland
HUMAN CHAIN ACTING AS A RADIO ANTENNA

01.09 – 17.09.2017

Overgangen fra FM til DAB startet allerede i januar, i Nordland fylke. I Bergen startet den i juni. I september 2017 inntreffer overgangen i Oslo-regionen, og med det stilnes de norske FM-sendingene for godt. I vinter reiste Nora Adwan og Kjersti Sundland til Lofoten for å overvære starten av dette skiftet. Der fikk de førstehåndserfaring av konsekvensene det hadde for lokalsamfunnene i nord. De sto i bilkø på mørke, islagte veier hvor store trailere ble tauet opp fra grøfter. De lyttet til bekymrede yrkesfiskere, som i sin jobb har vært helt avhengige av radiosignaler. I et område så prisgitt værforhold som Nordland, trigget radiostillheten en frykt for isolasjon – til tross for tilgangen på annen teknologi.


Samarbeidet mellom Adwan og Sundland startet ved den tidligere Kunsthøgskolen i Bergen. Gjennom diskusjoner om kunstnerisk prosess, oppdaget de både konseptuelle og materielle forbindelser mellom sine kunstnerskap. De deler blant annet en interesse for hvordan historiske og vitenskapelige oppdagelser kan generere narrativ som ikke nødvendigvis er rasjonelle.

Utstillingen Adwan og Sundland har arbeidet frem på Tag Team Studio, utforsker historier som handler om radioteknologi og kommunikasjon gjennom radio. Historiene handler også om ytringsfrihet og samhold, og dessuten om hvordan radiosignaler kan ta ulike former i den menneskelige bevisstheten. Stemmer og lyder fra eteren har gjennom tidene dannet grobunn for spekulasjoner og overtro, fantasier og frykt, samtidig som de forsøksvis har blitt definert vitenskapelig.

Human chain acting as a radio antenna utgjøres av en lydinnstallasjon og et performanceverk. Lydinnstallasjonen består av en radiosending hvor FM-radioens særegne auditive kvaliteter utforskes, samtidig som vi presenteres for fragmenter av historier som omhandler nettopp det mediet vi lytter til. Performancen som holdes hver søndag gjennom utstillingsperioden, samt under åpningskvelden, kretser rundt opptak av lyden av borealis – nordlyset. Danser Liv Basberg vil, under disse performancene, utforske hvordan den fysiske menneskekroppen kan interagere med radiosignaler.

///

The change to DAB began in Nordland fylke in January, and in Bergen in June. FM signals will be finally silenced in the region of Oslo September 2017. Nora Adwan and Kjersti Sundland travelled to Lofoten for this particular time, experiencing first hand the disruption this created in the local neighbourhoods. They sat in queues on dark icy roads, watching lorries being winched out from ditches; the vital weather stations silenced, leaving people stranded. They heard the fears of the fishing communities who are completely dependant on radio signals. Despite access to other technologies, the radio silence triggered fear of isolation in an area traditionally so weather dependent.
This exhibition explores histories of radio communication and technology, free speech and community, and how disruptions from nature can take on different forms in human experience. Sounds and voices seem to come from the ether; a vehicle for stories giving rise to speculations and superstitions, fantasies and fear, and how we are trying to define these phenomena through science and psychology.

Human chain acting as a radio antenna is made up of a sound installation and a performance. The sound installation consists of a radio broadcast where analogue radio signals and conductivity of material are explored, together with fragments of stories. There have been stories about voices in the aurora borealis for centuries; the artists recorded the aurora sound on their trip to Lofoten. The performance explores this natural phenomenon, and how the human body interacts with radio signals; performed by dancer Liv Basberg every Sunday during the exhibition period, as well as on the opening night of the exhibition.

The collaboration between Adwan and Sundland began at the former art academy in Bergen. Discussions about their artistic processes revealed a conceptual and material connection in their practises; a mutual interest in how both historical and scientific discoveries generate important but marginalised narratives beyond the rational.

Nora Adwan has a BA from Kingston University, London, and an MA from Bergen Academy of Art and Design. Adwan's work has been exhibited at GRAD, Belgrade, Galerie Im Turm, Berlin, Greylight Projects, Hoensbroek, Kunstnerforbundet, Oslo, Waterman Arts Center, London, SAVVY Contemporary, Berlin, In Akt Cultural Centre, Serbia, Stanica, Zilina, and Mora Gallery, Bucharest.

Kjersti Sundland has a BA in Fine Art from Conventry University, and an MA in Fine Art from Royal College of Art, London. Her work has been exhibited at Museum of Modern Art, Bologna, TICA Center for Contemporary Art, Tiran, PunktØ, Oslo kunstforening, UKS, Trøndelag senter for samtidskunst, Galleri Brandstrup, Hå gamle Prestegård and Artopia Gallery, Milano. Kjersti Sundland is currently a PHD candidate at the Institute for Fine Art at The Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen. 'Human chain acting as a radio antenna' forms part of her PHD project.