PUBLIC:
SEMINAR OG VIDEOEVENT

06.11.2013
Tag Team og DOPPLER har gleden av å inviterer til et kveldsseminar hvor vi vil diskutere utfordringer og opplevelser knyttet til videobasert og temporær kunst i det offentlige rom. Seminaret tar opp spørsmål rundt bruk og tilgjengelighet for publikum, gjeldende ulike utsmykningsformer, temporære visninger, samt arkivering og nye visningsarenaer. Som en del av seminaret vil Doppler vise et av Tania Ruiz Gutierrez verk i nærområdet.

Inviterte deltagere:

Tania Ruiz Gutierrez:  Vi har invitert Tania Ruiz Gutierrez til å presentere sin monumentale videoinstallasjon ´Elsewhere´på Malmö Centralstation. Hun vil bl.a. snakke om idéutviklingen av prosjektet og utfordringer/muligheter knyttet opptil drift av denne typen utsmykninger. ´Elsewhere´er det største permanente kunstvideoprosjekt i Europa og består av 46 projeksjoner, spredd utover 360 meter i et bevegelig panorama som flyter langs med trafikken. http://www.elsewhere.name/


Jorgen Blitzner: Jørgen Blitzner er konsulent for utsmykningen av Bybanen i Bergen. Vi har invitert han til å presentere ferdigstilte utsmykninger langs bybanen, ideer og planer for de neste to byggetrinn med fremtidige visjoner.

Anne Marte Dyvi:  Anne Mathe Dyvi vil presentere arbeid knyttet til Nasjonalt arkiv for videokunst, www.videokunstarkivet.org. Hva skal vi og vil vi med arkivene? Hvordan kan vi bevare, tilgjengeliggjøre og tilrettelegge videokunst for fremtiden?

Videosnakk: Avsluttende refleksjoner med deltagere og publikum. Seminaret vil foregå på engelsk og norsk.

Doppler www.doppler.im og Tag Team Studio  ENTER NEW SITE!!!

kl 18:00 – 22:00 (med suppepause og videoevent)
Seminar: PUBLIC
Seminar og videoevent i Bergen

Tema: Videokunst i det offentlig rom
Sted: Tag Team Studio i Møllendalsveien 17