Petra Dalström
LIGHT BENDS, CASTS SHADOWS

17.03 – 02.04.2017

Petra Dalström er en ung kunstner som opprinnelig kommer fra Sverige. Etter flere år i Trondheim, København og siden på Bornholm i Danmark, flyttet Dalström til Bergen. Hun etablerte seg raskt i byens kunstmiljø, og har i dag studioplass ved Atelier 205.


Under studietiden ved Designskolen på Bornholm var det keramikk Dalström fordypet seg i. Fremdeles jobber hun med ulike former for leire, men i sitt kunstnerskap utforsker Dalström egenskapene til en rekke materialer. Det kan være håndfaste, taktile substanser som tre, messing, bly, voks, plantefrø, fjær eller bomull. Men hun undersøker også mer flyktige og uhåndgripelige naturelementer som ild, luft og vann. I det hun selv kaller ”levende skulpturer” synliggjør Dalström materialenes ulike funksjoner og sanselige kvaliteter, men også hvordan de beveges og endres av immaterielle størrelser som tyngdekraft og tid.

Arbeidene til Dalström settes sammen i nærmest poetiske installasjoner. Ofte bygger hun enkle maskiner, hvor materialene påvirker hverandre gjennom kjedereaksjoner. De utstilte verkene hennes utspiller seg typisk over tid – noen ganger raskt, andre ganger sakte. Av og til skjer det gjennom små, subtile gester: en tynn lyd blir utløst av en vanndråpe som treffer en metallplate, som igjen treffer et metallrør.1 Andre ganger gjennom plutselige og dramatiske hendelser: et lys brenner langsomt ned til et teppe av frø og fnokk, som blafrer opp i høye flammer og brenner opp på sekunder.

Daltsröms verk synes å fange opp fasinerende hverdagsfenomener fra verden rundt oss. Det kan være regnbueeffekten fra lys som brytes gjennom et prisme, eller overflatespenningen til en bristeferdig vanndråpe. Dalström gjenskaper disse fenomenene, og rammer dem inn på et vis. Konstruksjonene hennes er likevel ofte på nippet til å bryte ut av sine rammer, de balanserer hårfint mellom det kontrollerte og det ukontrollerte.

I utstillingen på Tag Team er det blant annet lys og mørke Dalström gransker. For eksempel: hva kommer til syne i skyggen av en brennende flamme?

Petra Dalström (1987) fullførte en bachelorgrad i design, med fordypning i keramikk, i 2015. Dette ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og konservering, Designskolen Bornholm. Siden den gang har hun stilt ut arbeider ved en rekke visningssteder for kunst og design, både internasjonalt og i Norge. I 2016 hadde Dalström soloutstilling på Archipelago, Hordaland Kunstsenter, og i 2017 er hun blant kunstnerne som er representert på Vestlandsutstillingen. ’Light bends, casts shadows’ er hennes mest omfattende soloutstilling så langt.

///

Petra Dalström (1987) is an artist with background in ceramics, educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation. Today she lives in Bergen, working from Atelier 205 in Strandgaten. Dalström recently exhibited at Archipelago/Hordaland Art Center, she is also one of the artists represented at Vestlandsutstillingen 2017. In her exhibition at Tag Team Studio, she explores materials such as clay, wax and sand. She also investigates how light and darkness has an effect on these
materials.