Svein Rønning
TWIN RUNNER - DOUBLE SLEEP

20.05. – 05.06.2016
Tag Team Studio er stolte over å kunne presentere helt nye arbeider av Svein Rønning, i utstillingen Twin Runner - Double Sleep. For mange er Rønning kjent for sine tidlige grafiske trykk, med disse etablerte han seg som en viktig aktør på norsk kunstscene. I dag er det imidlertid maleriet som står sentralt i hans kunstneriske praksis.


Rønnings maleriske utforskninger startet i motstrøm, på midten av 70-tallet, i en tid da maleriet var i krise. Det vitner om en sterk personlig motivasjon for å undersøke mediets materielle, estetiske og konseptuelle muligheter. Undersøkelsen av maleriet har Rønning fortsatt med helt frem til i dag. Det har utvilsomt gitt avkastning: i en kunstverden som er betraktelig mer åpen for maleriet enn det den var for 40 år siden, markerer han seg nå som en ekstremt kompetent og reflektert maler.

Tre serier vil bli vist under utstillingen ved Tag Team Studio: Twin Runner, Speilinger, og The Shadow of Your Smile. De har alle blitt til i løpet av de siste årene, og har ikke vært stilt ut tidligere. Felles for seriene er at de er malt med olje på papir eller lerret. Bildene preges av definerte fargeflater lagt på med sparkel, i horisontale, jevne strøk.

Den som kjenner Rønnings kunstnerskap godt, vet at fotografiet har hatt en særlig plass i virket hans. Det har både dannet utgangspunkt for silketrykk, og fungert som bakgrunn for maleriet. I Twin Runner – Double Sleep er fotografiet fraværende i konkret forstand, men ikke tematisk. Dette aner vi for eksempel i serien The Shadow of Your Smile, hvor løsrevne ubrukte regnskapsark overmales med tynne lag av oljemaling. I likhet med fotografiet representerer regnskapsarket for Rønning noe prekodet, funksjonelt og reproduserbart. Den flytende malingen som legges over arkene, og som delvis trekker inn dem, kan vi kanskje oppleve som det motsatte av dette. I kontrast til regnskapsarket er den intuitiv og udefinerbar. Ulike former for dualitet er gjennomgående i hele utstillingen til Svein Rønning, visuelt som konseptuelt.

Svein Rønning (1946) har sin utdannelse fra grafisk linje ved Bergen Kunsthåndverkskole, og fra Kunstakademiet i Warszawa hvor han studerte maleri. I tillegg til en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland, har Rønning utført en rekke utsmykningsoppdrag, både i Bergen og andre steder i Norge. Han har i tillegg arbeidet med undervisning, blant annet som professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og som hovedlærer i grafikk på Vestlandet Kunstakademi. Rønning har dessuten vært ansatt som konsulent for flere kunstneriske prosjekter, for eksempel som kurator og faglig ansvarlig for kunstprosjektene ved Nasjonale Turistveger. Verkene hans er innkjøpt til alle større offentlige samlinger i Norge.

LES HILDE MARIE PEDERSENS TEKST OM SVEIN RØNNING HER (ENGLISH VERSION HERE)